გამოყენებადობის (Usability) ტესტინგი

Oct 01 , 2020

დიზაინი ვებსაიტის ან ანდროიდ/აიოეს აპლიკაციების შექმნის მთავარი წინა პირობაა დიზაინის მთავარი კომპონენტებია მომხმარებლის გამოცდილება(UX) და მომხმარებლის ინტერფეისი(UI).
როგორი ლამაზი ვებსაიტიც არ უნდა გქონდეთ თუ კი მისი გამოყენება პრობლემას უქმნის მომხმარებლებს მას ფასი ეკარგება.
90-იანი წლების დასაწყისიდან ტერმინების -„გამოყენებადობასა (Usability)“ და „მომხმარებლის გამოცდილებაზე (UX)“ მუდმივად საუბრობენ და ხშირად მიიჩნევენ, დიზაინის სამყაროში, როგორც „აუცილებელ კომპონენტს“ პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის პროცესში. ჩვენ განვიხილავთ მომხმარებლის ტესტირების მნიშვნელობას და მის უპირატესობებს როგორც საბოლოო მომხმარებლისთვის, ასევე თქვენი ბიზნესისთვის. გამოყენებადობა არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც აყალიბებს პროდუქტის UX- ს (მომხმარებლის გამოცდილებას), მომხმარებლის კვლევასთან, შინაარსის სტრატეგიასთან და ვიზუალურ დიზაინთან ერთად.
რა არის გამოყენებადობის ტესტი?
გამოყენებადობის ტესტი (Usability Test) ერთ – ერთი ყველაზე გავრცელებული ტექნიკაა იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად გამოსადეგია თქვენი მობაილ აპი ან ვებსაიტი. ეს ტესტირება მიზნად ისახავს თქვენი სამიზნე აუდიტორიის მომხმარებლებს, რომ შევასრულებინოთ მთელი რიგი დავალებები კონტროლირებადი სცენარით -
მაგ: დარეგისტრირება ან შესყიდვა.
დამკვირვებლები შენიშნავენ, თუ სად გაიარეს მომხმარებლებმა პროცედურა წარმატებით ან სად გაიჭედნენ, ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია დიზაინის გადახედვა ცვლილებების შესატანად.
გამოყენებადობის ტესტირება(Usability Testing) არ არის მომხმარებლის გამოცდილებისთვის(UX) მიღებული ტესტირების მეთოდები როგორიცაა A/B ტესტირება (A/B Testing), სითბური რუკა (Heat maps), გამოკითხვები (Surveys)
რითი განსხვავდება მომხმარებლის ტესტირება გამოყენებადობის ტესტრებისაგან
მომხმარებლის ტესტირება ქოლგისებრი ტერმინია რამდენიმე ტიპის მეთოდოლოგიისთვის, რომლის მიზანია სამიზნე მომხმარებლების იდენტიფიცირება, მათი საჭიროებების და ქცევის გააზრება, რაც მოიცავს:
- გამოკითხვები
- ინტერვიუები
- Ფოკუს ჯგუფები
- გამოყენებადობის ტესტირება
- მონაწილეობითი დიზაინი
მომხმარებლების ტესტირება საშუალებას იძლევა უფრო ღრმად გავიგოთ მომხმარებლების საჭიროებები და ქცევები.
გამოყენებადობის ტესტი კი გვეხმარება ვიპოვოთ
დიზაინის იმ ფუნქციონალური საკითხები, რასაც არასდროს ელოდით.
გამოყენებადობის ტესტირების (Usability Testing) მიზანია შეავგროვოთ რაც შეიძლება მეტი გამოხმაურება იმის შესახებ, თუ რა ურთიერთობა აქვთ რეალურ მომხმარებლებს პროდუქტთან. რაც შეიძლება ადრე და რაც შეიძლება ხშირად. ეს დაგვეხმარება დიზაინის ნებისმიერი საკითხის დადგენაში, სანამ პროცესის ძვირადღირებულ დეველოპმენტის ნაწილამდე მიხვალთ, როდესაც საბოლოო მშენებლობას მიაღწევთ. თუკი ტესტირებას გაივლით დეველოპმენტის პროცესამდე ეს საშუალებას მოგცემთ აირიდოთ თავიდან ნებისმიერი შემდგომი ცვლილება რომელიც ძვირი ჯდება.
??კომპანია ვებდორსი კი დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი მომხმარებლისთვის გამოყენებადობის კუთხით ნებისმიერი სირთულის მარტივი და სასიამოვნო ვებსაიტების შექმნაში . ასევე არსებული საიტის დახვეწასა და შეცვლაში . ✔️

{{hello}}